Nu är den svenska Soldat Bibeln tryckt. Soldat Bibeln innehåller hela Nya Testamentet och därtill 128 fyrfärgsidor, fullspäckade med intressanta, gripande och uppriktiga berättelser från livet som militär. Soldat Bibeln innehåller livsberättelser från såväl svenska, som utländska militära situationer. Den innehåller även information och skrivna böner. Soldat Bibeln är tänkt att vara en guide och en hjälp i att förmedla tro, livsmod och hopp för alla inom försvaret. 

 

Svensk Soldatbibel Cover korr 2017 12 14