Jesus Storybook

 

Boken om Jesus

Bible for the Nations har köpt rättigheter till materialet som används i boken om Jesus, på världens alla språk. Boken håller på att översättas på många språk just nu, och redan har den tryckts på några språk. Den finns nu på Tyska och engelska och trycks i dagarna på svenska och Tagalog för Telangana området i Indien.

Boken om Jesus berättar om skapelsen, syndafallet, Kain och Abel och ondskans tilltagande i världen. Noa, men också att Gud inte glömt människan. Man kan i boken läsa om löftena om Messias och Jesaja profetia om den kommande frälsaren. Därefter kommer den egentliga berättelsen, berättelsen om Jesus. Man kan läsa om vem han var, vad han gjorde, hur han levde och vad han lärde. I boken finns även liknelser, Bibel text och förklaringar.

Därefter kommer sista tiden i Jesu liv på jorden; korsfästelsen, död, uppståndelse och lite om de första kristna.

På slutet sammanfattas berättelsen med undervisning för barn om att kunna bjuda in Jesus i sina hjärtan. Det finns en enkel överlåtelsebön och lite om att Gud har en fantastisk plan för våra liv.

Boken om Jesus är ett utmärkt material för söndagsskolor, smågrupper för barn och för kvällsandakter i hemmet. Den hjälper barn att förstå sammanhanget mellan Gamla Testamentet och Nya, och Guds frälsningsplan för människan, som sträcker sig från skapelsen till uppenbarelseboken. Boken är tänkt för barn i Sverige och Europa, men översätts nu även på andra språk för utdelning i flyktingläger, i olika barnsatsningar i storstäder och byar i andra kontinenter.

Även för kristna barn är boken en hjälp att förstå varför Jesus behövde komma och rädda oss.

Här är en del av översättningarna som just nu är på gång:

Tyska

 

tryckt

Engelsk

 

tryckt

Italiensk

 

översatt

Urdu

 

Under arbete

Farsi

 

översatt

Mongolsk

 

översatt

Polsk

 

tryckt

Arabisk

 

översatt

Rumänsk

 

Under

arbete

Turkisk

 

översatt

Spansk

 

översatt

Slovensk

 

Under arbete

Portugis.

 

Översatt

Lettisk

 

Översatt

Kurdisk Sorani

Under arbete

Kurdisk Kurman

översatt

Fransk

 

översatt

TWI ( Africa)

översatt

 Telugu ( India)

tryckt

Hindi

 

översatt

Khmer (Cambodia)

Under arbete

Serbisk

 

översatt