Vi vill nå Polens alla interner och deras barn med evangeliet

 fangelse2

 

Biker Bibeln för alla manliga interner

Under 2018 startar vi ett nytt projekt för att nå Polens alla interner med evangeliet om Jesus Kristus. Vi är övertygade om att människor som befinner sig i mörker och isolation och som har tid att fundera över livet, borde få höra och läsa om att det finns hopp!

I oktober trycker vi därför de första 10 000 Biker Biblarna som är framtagna för att nå just gruppen interner. Under november månad påbörjas utdelningen i fängelser runt staden Poznan. Projektet är ett pågående projekt, tills alla Polens, omkring 80 000 interner fått en Biker Bibel.

 polsk jesus

 

Boken om Jesus – för alla interners barn

Samtidigt som Biker Bibeln för Polens interner trycks, trycks även 5 000 ex. av Boken om Jesus, för internernas barn. Vi vill ge internerna möjlighet att själva ge sina barn en fin och värdefull julklapp – Boken om Jesus! Vi kommer att fortsätta trycka boken för alla de interner som vill ge boken till sina barn.

 

Kvinno Bibeln för polens alla kvinnliga interner

Många av kvinnorna som sitter i fängelse i Polen, har mist sin möjlighet att få ta hand om sina egna barn. De är isolerade och inte så få har tidigare levt under misshandel och missbruk. För dessa ca 8 000 kvinnor i Polska fängelser kommer vi att trycka en speciell Kvinno Bibel på polska. Kvinno Bibeln kommer att förutom hela Nya Testamentet, också innehålla flera starka, ärliga och raka vittnesbörd från kvinnor som fått sina liv förvandlade av Jesus Kristus.

 

Vill du stödja detta projekt?

Sätt in en gåva på Bible for the Nations plusgirokonto:

PG 23 41 00-6

Glöm inte skriva – Polens interner och barn.

Ny fransk Biker Bibel

En ny utgåva av den franska Biker Bibeln kommer att tryckas i november 2018. Det blir den sjätte utgåvan för Frankrike, delar av Schweiz och Quebec i Canada. Den franska Biker Bibeln har flitigt delats ut av de franska biker klubbarna på MC träffar och på MC mässor.

biker fransk

biker italien

upptäckarrigpic 96c29d

 

En annorlunda utgåva av Nya Testamentet, som ger dig bibeltexten men också 128 sidor i fyrfärg med berättelser som handlar om livet. Upptäckarbibeln är för dig som inte kallar dig kristen, men som ändå funderar på meningen med alltihop och vart du är på väg. Upptäckarbibeln är också för dig som undrar vad den kristna tron egentligen går ut på och om det går att få svar på livets stora frågor.

Läs och förundras över olika människors svåra, märkliga och ibland smärtsamma resor fram till en personlig tro på Jesus.

Mängdrabatt:

Antal:       Priser per styck:

1-2 ex          69 kr/st

3-8 ex          45 kr/st

10-49 ex      37 kr/st

50-99 ex      35 kr/st

100-ex         33 kr/st

Boken om Jesus (The Jesus storybook) på 6 nya språk

Bible for the Nations trycker Boken om Jesus på 6 nya språk: arabiska, farsi, spanska, franska, turkiska och svenska. Boken om Jesus finns redan på: engelska, tyska, polska och på telugu. De 6 nya språken trycks under oktober 2018.

 

Jesusstory

Nu är den svenska Soldat Bibeln tryckt. Soldat Bibeln innehåller hela Nya Testamentet och därtill 128 fyrfärgsidor, fullspäckade med intressanta, gripande och uppriktiga berättelser från livet som militär. Soldat Bibeln innehåller livsberättelser från såväl svenska, som utländska militära situationer. Den innehåller även information och skrivna böner. Soldat Bibeln är tänkt att vara en guide och en hjälp i att förmedla tro, livsmod och hopp för alla inom försvaret. 

 

Svensk Soldatbibel Cover korr 2017 12 14

Bible for the Nations på den amerikanska marknaden.

Bible for the Nations expanderar och tar nya steg in på den amerikanska marknaden. Under 2019 kommer det att komma flera nya utgåvor av de målinriktade Nya Testamenten för den amerikanska marknaden. Multi Media Language är Bible for the Nations partner och sköter distributionen av Bible for the Nations Nya Testamenten och Biblar i Amerika.

 

 
 
jim

163023547 origpic ba089c

 

Beställ den fina Boken om Jesus! FIN JULKLAPP!

Boken om Jesus är en fin bok på 144 sidor, med förklaringar och kommentarer, men också med fina färgbilder i serieformat.

Boken börjar med skapelseberättelsen, syndafallet, Kain och Abel, Noas ark och sedan om Guds plan för att rädda människan genom Jesus.

I boken kan du följa hela berättelsen om Jesus, från hans födelse i Betlehem ända fram till korsfästelsen och uppståndelsen.Du kan läsa om varför han kom, vem han var, hur han levde, vad han gjorde och vad han berättade.

https://www.jesusbutiken.se/…/nyheter/boken-om-jesus-svenska

Jesus Storybook

 

Boken om Jesus

Bible for the Nations har köpt rättigheter till materialet som används i boken om Jesus, på världens alla språk. Boken håller på att översättas på många språk just nu, och redan har den tryckts på några språk. Den finns nu på Tyska och engelska och trycks i dagarna på svenska och Tagalog för Telangana området i Indien.

Boken om Jesus berättar om skapelsen, syndafallet, Kain och Abel och ondskans tilltagande i världen. Noa, men också att Gud inte glömt människan. Man kan i boken läsa om löftena om Messias och Jesaja profetia om den kommande frälsaren. Därefter kommer den egentliga berättelsen, berättelsen om Jesus. Man kan läsa om vem han var, vad han gjorde, hur han levde och vad han lärde. I boken finns även liknelser, Bibel text och förklaringar.

Därefter kommer sista tiden i Jesu liv på jorden; korsfästelsen, död, uppståndelse och lite om de första kristna.

På slutet sammanfattas berättelsen med undervisning för barn om att kunna bjuda in Jesus i sina hjärtan. Det finns en enkel överlåtelsebön och lite om att Gud har en fantastisk plan för våra liv.

Boken om Jesus är ett utmärkt material för söndagsskolor, smågrupper för barn och för kvällsandakter i hemmet. Den hjälper barn att förstå sammanhanget mellan Gamla Testamentet och Nya, och Guds frälsningsplan för människan, som sträcker sig från skapelsen till uppenbarelseboken. Boken är tänkt för barn i Sverige och Europa, men översätts nu även på andra språk för utdelning i flyktingläger, i olika barnsatsningar i storstäder och byar i andra kontinenter.

Även för kristna barn är boken en hjälp att förstå varför Jesus behövde komma och rädda oss.

Här är en del av översättningarna som just nu är på gång:

Tyska

 

tryckt

Engelsk

 

tryckt

Italiensk

 

översatt

Urdu

 

Under arbete

Farsi

 

översatt

Mongolsk

 

översatt

Polsk

 

tryckt

Arabisk

 

översatt

Rumänsk

 

Under

arbete

Turkisk

 

översatt

Spansk

 

översatt

Slovensk

 

Under arbete

Portugis.

 

Översatt

Lettisk

 

Översatt

Kurdisk Sorani

Under arbete

Kurdisk Kurman

översatt

Fransk

 

översatt

TWI ( Africa)

översatt

 Telugu ( India)

tryckt

Hindi

 

översatt

Khmer (Cambodia)

Under arbete

Serbisk

 

översatt

     

Biker Biblar till polens interner.

Under många år har Bible for the Nations stöttat Bibel utdelning på fängelser i Europa. Under hösten 2018 startas ett flerårigt nytt projekt med att nå polens alla interner. (80 000 män och 8 000 kvinnor) För männen har det arbetas fram en speciell utgåva av Biker Bibeln för fängelserna. För kvinnorna kommer det att komma en Kvinno Bibel på polska. De första 10 000 Biker Biblarna är tryckta. Under oktober 2018 påbörjas utdelningen av Biker Biblar, dels genom ett svenskt-polskt team som besöker fängelserna runt omkring staden Poznan.

Boken om Jesus har tryckts i 10 000 exemplar på polska. Bible for the Nations erbjuder alla interner att själva kunna få ge boken till sina barn som julklapp, födelsepresent eller i samband med besök av familjen.

 

 

 

12466145_1082549755102781_2867233736260310632_o.jpeg