Gåvor till Biblar

Vill du vara med och stödja Bibelutdelning eller något speciellt Bibelprojekt, kan du sätta in en gåva på Bible for the Nations svenska plusgirokonto. Du kan specificera din gåva genom att anteckna vart du vill att din gåva ska gå. Du kan t.ex. skriva: Till interner i Polen, till ”Boken om Jesus” i Sverige eller något annat land osv.

Bankuppgifter:

Plusgiro Konto Nr.

23 41 00-6

Bible for the Nations e.V.
Box 5

24727 Genarp

www.bible-for-the-nations.com

Plusgiro Stockholm
Nordea / 105 71
Bankkontonummer: 9960 26 0234 1006
IBAN SE88 9500 0099 6026 0234 1006 / SWIFT-BIC NDEASESS